KnihaVyhledávání (aka DieBuchSuche) - vyhledávací stroj pro všechny knihy.
Těšíme se ve více než 100 obchodech za nejlepší nabídku - prosím čekejte…
- Náklady na dopravu na Česká republika (změnit do GBR, USA, POL, SVK, AUT, DEU)
Vytvoření přednastavení

Všechny knihy pro 9788074821653 - porovnat všechny nabídky

Archivovat položky:
9788074821653 - Karel Renc: Válecné ponorky 1776-1985 - Kniha

Karel Renc (?):

Válecné ponorky 1776-1985 (2015) (?)

Dodávky od: BrazílieNová knihaeBook, ebook, digitální knihaprodukt pro digitální stahování
ISBN:

9788074821653 (?) nebo 807482165X

, Neznámý jazyk, Nakladatelství Viking, Nakladatelství Viking, Nakladatelství Viking, Nové, eBook, Digitální stahování
in-stock
Kniha a výkresová dokumentace ponorek je urcena jednak pro sirokou verejnost a jednak pro modeláre. Materiály o ponorkách byly donedávna velmi málo prístupné. To, co bylo dostupné, bylo velmi nepresné a casto zámerne zkreslené, i kdyz se jednalo o velmi staré konstrukce. Nebyly uvádeny problémy pri vývoji a stavbe, chyby konstrukcí, konstrukcní prvky, dejiny té které lode a dalsí doklady. Tak byl uverejnován vlastne jen bezcenný balast, navíc casto jednostranne upravený a idealizovaný. Zapomínalo se na to, ze námorníci plavící se na ponorkách trpeli omezeným prostorem, vydýchaným a zkazeným vzduchem páchnoucím zplodinami z výfuku naftových motoru, kyseliny, nedostatkem hygieny, vlhkostí a podobne. Tito lidé - u vsech válcících stran - nejen prináseli utrpení druhým, ale i sami trpeli a prípadne i umírali za podmínek, kdy jejich sance na záchranu a prezití byla mizivá. V zime trpeli stálou vlhkostí a chladem, v léte nadmerným teplem, za plavby nedostatkem spánku a hlavne obrovským psychickým vypetím. Tím vsím nemíním ospravedlnovat, co cást posádek napáchala mimo bezné válecné akce ve vsech válecných konfliktech, které se na nasí planete odehrávaly a odehrávají. Je casto pouze vecí náhledu historiku zúcastnených stran a jejich subjektivního názoru, jak hodnotí uplynulé události i jejich aktéry a jakým zpusobem je vylící.Faktem je, ze postupem casu a vývojem techniky docházelo prubezne k pozvolnému vylepsování zivotních podmínek posádek. Zálezelo na konkrétní zemi, která ponorky vyrábela, jakým zpusobem se její konstruktéri staveli k tomu, ze lidé musí na ponorkách nejen bojovat, ale i zít. Výsledkem jsou dnesní atomové giganty, kde posádky nejvíce ohrozuje prípadná porucha atomových reaktoru, pozár nebo selhávající lidský faktor. Tyto okolnosti zpusobily v posledních letech velké mnozství ruzne tezkých havárií vcetne ztrát lodí u vsech námornictev. Pro modeláre by kniha a plánky v ní mely být povzbuzením ke stavbe modelu ponorek i pres bodový hendikep na soutezích maket
Více…
Klíčová slova: Válecné ponorky 1776-1985 Karel Renc Fiction & Literature 9788074821653
Údaje z 04.03.2017 10:41h
ISBN (alternativní zápisy): 80-7482-165-X, 978-80-7482-165-3
Archivovat položky:
9788074821653 - Karel Renc: Vále?né ponorky 17761985 - Kniha

Karel Renc (?):

Vále?né ponorky 17761985 (?)

Dodávky od: NěmeckoNová knihaeBook, ebook, digitální knihaprodukt pro digitální stahování
ISBN:

9788074821653 (?) nebo 807482165X

, Neznámý jazyk, Nakladatelství Viking, Nové, eBook, Digitální stahování
eBook ke stažení
Kniha a výkresová dokumentace ponorek je ur?ena jednak pro irokou ve?ejnost a jednak pro modelá?E. Materiály o ponorkách byly donedávna velmi málo p?ístupné. To, co bylo dostupné, bylo velmi nep?esné a ?asto zám?rn? zkreslené, i kdy se jednalo o velmi staré konstrukce. Nebyly uvád?ny problémy p?i vývoji a stavb?, chyby konstrukcí, konstruk?ní prvky, d?jiny té které lod? a dalí doklady. Tak byl uve?ej?ován vlastn? jen bezcenný balast, navíc ?asto jednostrann? upravený a idealizovaný. Zapomínalo se na to, e námo?níci plavící se na ponorkách trp?li omezeným prostorem, vydýchaným a zkaeným vzduchem páchnoucím zplodinami z výfuk? naftových motor?, kyseliny, nedostatkem hygieny, vlhkostí a podobn?. Tito lidé u vech vál?ících stran nejen p?ináeli utrpení druhým, ale i sami trp?li a p?ípadn? i umírali za podmínek, kdy jejich ance na záchranu a p?eití byla mizivá. V zim? trp?li stálou vlhkostí a chladem, v lét? nadm?rným teplem, za plavby nedostatkem spánku a hlavn? obrovským psychickým vyp?tím. Tím vím nemíním ospravedl?ovat, co ?ást posádek napáchala mimo b?né vále?né akce ve vech vále?ných konfliktech, které se na naí planet? odehrávaly a odehrávají. Je ?asto pouze v?cí náhledu historik? zú?astn?ných stran a jejich subjektivního názoru, jak hodnotí uplynulé události i jejich aktéry a jakým zp?sobem je vylí?í. Faktem je, e postupem ?asu a vývojem techniky docházelo pr?b?n? k pozvolnému vylepování ivotních podmínek posádek. Záleelo na konkrétní zemi, která ponorky vyráb?la, jakým zp?sobem se její konstrukté?i stav?li k tomu, e lidé musí na ponorkách nejen bojovat, ale i ít. Výsledkem jsou dnení atomové giganty, kde posádky nejvíce ohrouje p?ípadná porucha atomových reaktor?, poár nebo selhávající lidský faktor. Tyto okolnosti zp?sobily v posledních letech velké mnoství r?zn? t?kých havárií v?etn? ztrát lodí u vech námo?nictev. Pro modelá?e by kniha a plánky v ní m?ly být povzbuzením ke stavb? model? ponorek i p?es bodový hendikep na sout?ích maket, kde jsou práv? ponorky hodnoceny podstatn? mén? pro mení mnoství detail?. Z tohoto d?vodu doposud staví tento typ lodí málo modelá?? a na sout?ích se objeví maximáln? jedna ?i dv? lod?. Ty pak nemohou sout?it mezi sebou a jsou p?i?azeny k jinému typu lodí, kde je jejich ance sníena i p?es velmi pe?livé provedení. Ponorka svým zp?sobem p?ipomíná letadlo ji z d?vodu, e se rovn? pohybuje v t?írozm?rném prostoru, ale svým provedením leteckou techniku p?edstihla.
Více…
Kategorie: Bücher
Klíčová slova: Belletristik,Romane > Roman,Erzählung
Údaje z 04.03.2017 10:41h
ISBN (alternativní zápisy): 80-7482-165-X, 978-80-7482-165-3
Archivovat položky:
9788074821653 - Karel Renc: Válecné ponorky 1776-1985 - Kniha

Karel Renc (?):

Válecné ponorky 1776-1985 (?)

Dodávky od: NěmeckoNová knihaeBook, ebook, digitální knihaprodukt pro digitální stahování
ISBN:

9788074821653 (?) nebo 807482165X

, Neznámý jazyk, Nové, eBook, Digitální stahování
Kategorie: eBooks > Belletristik
Klíčová slova: BELLETRISTIK , ERZAEHLENDE LITERATUR ,FICTION , GENERAL
Údaje z 04.03.2017 10:41h
ISBN (alternativní zápisy): 80-7482-165-X, 978-80-7482-165-3

9788074821653

Najít všechny dostupné knihy pro své číslo ISBN 9788074821653 Porovnejte ceny, rychle a snadno a ihned objednat.

K dispozici vzácné knihy, použité knihy a z druhé ruky z titulu "Válecné ponorky 1776-1985" od Karel Renc jsou zcela uvedeny.

claudio caduff bornhofen buchführung 1 lösungen